فروشگاه اینترنتی داهوا برای ارائه خدمات بهتر و مطمئن تر در بستری امن و جهت پیگیری های قانونی از سوی طرفین نیازمند دریافت برخی از مشخصات حقیقی یا حقوقی مشتریان خود می باشد. در همین راستا فروشگاه اینترنتی داهوا در برابر حفظ اطلاعات شخصی مشتریان، خود را مسئول دانسته و حفظ حریم خصوصی مشتریان خود را تضمین می نماید. لذا فروشگاه اینترنتی داهوا نیز جهت پیشگیری از بروز برخی اتفاقات و مشکلات احتمالی انتظار دارد اطلاعات وارد شده از طرف مشتریان واقعی و مربوط به شخص سفارش دهنده باشد.