زمان رسیدگی به درخواست

کلیه سفارشات ثبت شده در این سایت در روزهای کاری، در صورتی که قبل ساعت ۱۴ ثبت شوند در همان روز بررسی و جهت مراحل ارسال آماده می شوند. در صورت ثبت در روزهای غیر کاری شامل روز های جمعه، روزهای تعطیل رسمی و در ساعات بعد از ۱۴ روزهای کاری، سفارش در اولین روز کاری بعد پردازش خواهد شد.

 

زمان ارسال کالا

سفارشات پردازش شده بسته به موقعیت جغرافیایی محل تحویل و روش ارسال کالا که توسط مشتری انتخاب شده است از ۱ تا ۴ روز طول خواهد کشید.